Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
Guide for communications d.o.o.
OSNIVAČ I IZDAVAČ

G.F.C. doo

Generala Lešjanina 2, Beograd

DIREKTOR

Danka Milošević

danka@srpskaekonomija.rs
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Nenad Čaluković

nenad@srpskaekonomija.rs
UREDNIK ONLAJN IZDANJA

Ljiljana Staletović

ljiljana@srpskaekonomija.rs
UREDNIK SPOLJNE I DOPISNIK IZ NEMAČKE

Radmila Lalić

rada.lalic@srpskaekonomija.rs
GRAFIČKI DIZAJN

Ivana Josipović

UREDNIK FOTOGRAFIJE

Miloš Nikolić

KOLUMNISTI

Miljenko Jergović, Nikola Samardžić

STALNI SARADNICI

Nataša Draganjac, Vesna Zdravković, Slobodan Čulić,
Dragana Bokan, Momčilo Antonijević, Sanja Domazet,
Bojan Zrnić, Ognjen Radonjić, Miloš Jagodić,
Jovana S.Polić, Kristina Todorović, Miroslav Lj. Cvijović,
Milan Dobromirović, Radenka Marković, Aleksandar Miletić

SEKRETAR REDAKCIJE

Ivana Raković

ŠTAMPA

Birograf, Zemun

Magazin izlazi mesečno

DISTRIBUTER

Beokolp, Centrosinergija

PRETPLATA
+381 11 33 42 390
MARKETING
marketing@srpskaekonomija.rs
www.srpskaekonomija.rs

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

33

SRPSKA ekonomija / glavni i odgovorni urednik Danka Milošević. - 2016, br.
1 (dec.)- . - Beograd : G.F.C., 2016- (Zemun : Birograf). - 27 cm
Mesečno.

ISSN 2466-5398 = Srpska ekonomija
COBISS.SR-ID 227836172

ČASOPIS PODRŽAVAJU PRIVREDNA KOMORA SRBIJE I
SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK